Javno povabilo srednjim šolam in visokošolskim zavodom k sodelovanju v projektu X5gon

Srednje šole in fakultete vabimo, da sodelujejo v projektu X5gon: Cross Modal, Cross Cultural, Cross Lingual, Cross Domain and Cross Site Global OER Network.

Namen projekta je implementirati inovativne tehnologije in povezati razpršene prosto dostopne izobraževalne vire (OER), ki so na voljo v različnih državah v Evropi in po svetu.

Projekt X5gon bo:

  • Zbral relevantne OER vsebine iz celega sveta na enem mestu
  • Omogočal izbiranje in razvrščanje vsebin (po kvaliteti) s pomočjo tehnologije umetne inteligence ter na ta način pripomogel pri ustvarjanju lastnih personaliziranih učnih zbirk
  • Analiziral učne navade uporabnikov, na podlagi katerih mu bo sistem prilagodil priporočila za naslednje učne vsebine
  • Jezikovno prilagodil vsebine (kontekstualni prevod) v jezik uporabnika
  • Omogčal možnost ustvarjanja lastnih učnih e-vsebin, kar bo omogočalo kreiranje lastnih knjižnic z e-učnimi vsebinami.

Projekt bo ustvaril tri storitve X5oerfeed, X5analytics in X5recommend in vodil študije pilotnih primerov, ki omogočajo merjenje širših ciljev zagotavljanja uporabne in prijetne izobraževalne izkušnje.

Sodelujoči v projektu: Mednarodni projekt x5gon je bil v letu 2017 izbran  v okviru javnih razpisov Obzorje 2020. V njem sodeluje 5 držav (Anglija, Slovenija, Francija, Nemčija in Španija), slovenski partnerji pa so: Institut Jožefa Stefana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Pošta Slovenije.

Namen povabila za sodelovanje: Projekt X5gon zajema sicer več faz razvoja. Trenutno smo v prvi fazi testiranja, v kateri želimo sodelovati s srednjimi šolami in fakultetami, na katerih profesorji že uporabljajo prosto dostopna e-gradiva za lastno usposabljanje in delo z dijaki/študenti.

K sodelovanju vabimo samoiniciativne profesorje, ki jim je delo v razvojno-raziskovalnem projektu izziv in pri tem znajo na podlagi testiranja vmesnih rešitev kritično oceniti stanje ter predlagati možne smeri nadaljnjega razvoja. V kasnejših fazah testiranja bomo k sodelovanju povabili še več srednjih šol in fakultet ter ostalih deležnikov, ki aktivno izvajajo dejavnosti na področju Odprtih izobraževalnih virov.

Rok za prijavo je 30. junij. Kontaktne osebe izbranih izobraževalnih zavodov bodo povabljene na sestanek, na katerem bo kratka predstavitev rešitev projekta ter način sodelovanja. Sestanek bo predvidoma v prvi polovici julija 2018.

Postopek izbora: V prvi fazi testiranja bosta izbrani predvidoma 2 srednji šoli in 1 fakulteta, ki med seboj že sodelujejo na področju odprtih izobraževalnih virov pri izobraževanju profesorjev.

Finančna sredstva in potrdila: V prvi fazi projekta ni predvidenih stroškov za testiranje, sodelujoči profesorji pa bodo prejeli potrdila o sodelovanju v razvojno-raziskovalnem projektu.

Prijavnica za sodelovanje v projektu X5gon

Osebne podatki bodo uporabljeni v namene sodelovanja v projektu X5gon.